نماینده فروش سیم ایتالیا cim

تولید و واردات وتامین کلیه لوازم صنایع غذایی ودریایی وتجهیزات صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی ،نیروگاهی ،کشاورزیاین گروه آمادگی خود را جهت ایجادنمایندگی ها وشرکت های فرعی ومشارکت بادیگر شرکت ها در داخل و خارج از کشور برای انجام پروژهای مزبور اعلام میدارد

بازرگانی پترو لیوم مرکز توزیع تمامی شیرالات و تجهیزات صنایع آب ، گاز ، بخار و پتروشیمی فعال در بخش های صنعتی ، ساختمانی و نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد
یکی از محصولات ارایه شده در این واد صنفی  سیم ایتالیا cim می باشد