اطلاعات تماس
تلفن
۶ خط - ۳۳۹۱۰۱۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۸۷۱۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۵۹۵۴۱۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، خیابان اکبر روحی ، کوچه قرض الحسنه ، پلاک 25

بازرگانی توسعه وصنعت ۰۲۱۳۳۹۱۰۱۰۲

تلفن

    • ۶ خط - ۳۳۹۱۰۱۰۲ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

    • ۳۳۹۸۷۱۸۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

    • ۹۱۲۲۵۹۵۴۱۳ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

  • تهران،
    خیابان خیام شمالی ، خیابان اکبر روحی ، کوچه قرض الحسنه ، پلاک 25